Pierwsza edycja MBA IT z udziałem GameFormatic


Pierwsza edycja MBA IT z udziałem GameFormatic

Od jakiegoś już czasu wraz z Instytutem Wirtualnej Rzeczywistości mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z Laboratorium Eduvrlab.

W ramach tej inicjatywy organizujemy m. in. „spotkania testowe” podczas których studenci AGH mają okazję sprawdzić się w roli testerów naszych produkcji VR. Stanowią one źródło ciekawych i zwykle nowych doświadczeń dla uczestników, dostarczając jednocześnie ciekawych i cennych spostrzeżeń, które pomagają nam ulepszać tworzone tytuły.

W miniony weekend nasza współpraca zaowocowała jeszcze jednym, niezwykle ciekawym spotkaniem. Pierwsza edycja MBA IT organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu stanowiła znakomitą okazję do ciekawych dyskusji i wymiany wiedzy oraz poglądów. Nasze aplikacje zapewniły z kolei warunki do wypróbowania możliwości wirtualnej rzeczywistości.