DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Grupa Kapitałowa PlayWay

O NAS

GameFormatic S.A.

Polski producent i wydawca gier komputerowych, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PlayWay. Główny zespół deweloperski specjalizuje się w technologii wirtualnej rzeczywistości. Celem strategii spółki jest portowanie tytułów popularnych symulatorów do VR, jak również produkcja gier autorskich na PC. Dystrybucja i sprzedaż gier realizowana jest na większości rynków świata za pośrednictwem globalnych internetowych platform sprzedaży, takich jak Steam. Model biznesowy GameFormatic S.A. zakłada zarówno produkcję wewnętrzną, jak też kooperację z zewnętrznymi zespołami deweloperskimi. Tworząc symulatory w wirtualnej rzeczywistości oraz na PC, stawiamy nacisk na odwzorowanie realiów i fizyki świata rzeczywistego. By zwiększyć szansę na rynkowy sukces, a jednocześnie zminimalizować ryzyko, GameFormatic S.A., oprócz portowania dużych tytułów, symultanicznie produkuje własne średniobudżetowe gry na PC.

NASZE PRODUKCJE

RELACJE INWESTORSKIE

Rozwój Spółki

Game Formatic S.A. funkcjonuje jako spółka zależna PlayWay S.A., jednego z największych wydawców gier komputerowych w Europie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podstawowa działalność Game Formatic S.A. skupia się na portowaniu, produkcji oraz wydawaniu gier autorskich, a dodatkowo na udziale w tworzeniu i wydawaniu gier podmiotów zależnych. Emitent dywersyfikuje swoje portfolio poprzez portowanie gier do technologii VR oraz tworzenie gier własnych (VR oraz PC). Rozpoczęcie procesu giełdowego i wprowadzenie spółki na NewConnect zaplanowano na rok 2021. W lipcu 2020 r. Emitent przeprowadził prywatną emisję akcji, w wyniku której pozyskano środki w wysokości 1.500.000 złotych. Premiera pierwszych produkcji nastąpi w roku 2021.
Plany na rok 2020:
Porting popularnych symulatorów z portfolio grupy PlayWay, tj. Car Mechanic Simulator, Tank Mechanic Simulator oraz UBOAT, cieszących się uznaniem graczy z całego świata. Game Formatic S.A. portując wspomniane tytuły do VR, rozszerza graczom możliwość rozrywki o zupełnie nowy wymiar.
Plany na rok 2021:
Produkcja gier autorskich na PC, tj. Car Detailing Simulator oraz Offroad Mechanic Simulator oraz porty ww. tytułów do VR. Jednocześnie w roku 2021 planowane jest rozpoczęcie procesu giełdowego i wprowadzenie spółki na NewConnect, jak również intensywna rozbudowa zespołów deweloperskich.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Władze Spółki

ZARZĄD

Bartłomiej Misiniec – Prezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe (magister politologii i komunikacji społecznej). W latach 2008-2017 pracował jako szef redakcji internetowych oraz trener wewnętrzny polskich koncernów medialnych (Media Regionalne, Polska Press Grupa). W latach 2014-2016 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii im. A.F.Modrzewskiego. Od 2017 r. właściciel firmy marketingowej oraz wiceprezes Instytutu Wirtualnej Rzeczywistości. Prywatnie: pasjonat antyku i autor powieści z czasów starożytnego Rzymu.

RADA NADZORCZA

Rafał Engelman – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe niepełne (absolwent inżynierii środowiska oraz marketingu i zarządzania). Przedsiębiorca z ponad 20-letnim stażem. W latach 2002-2006 dyrektor handlowy i dyrektor marketingu w firmie „Doma-Pol”, aktualnie współwłaściciel. Od 2009 właściciel Agencji Reklamowej „Perfect Media”. Od 2017 prezes Instytutu Wirtualnej Rzeczywistości oraz współwłaściciel Sportowej Ligi Biznesu S.A. Członek Biznes Networking International od 2014 r. Autor projektów społecznościowych i non profit. Prywatnie: zapalony myśliwy, miłośnik squasha i motoryzacji.

Piotr Karbowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. Od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego m.in. gier komputerowych. Piastuje funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach Grupy PlayWay.

Grzegorz Czarnecki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe (magister ekonomii). Piastuje funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach Grupy PlayWay. Od 2006 roku właściciel firmy Grzegorz Czarnecki Taniegry.pl, zajmującej się w przeważającej części produkcją komputerów oraz urządzeń peryferyjnych.

AKCJONARIAT

1.000.000 akcji na okaziciela serii A:
PlayWay S.A. Liczba akcji: od A 000.001 do A 800.000
Bartłomiej Misiniec. Liczba akcji: od A 800.001 do A 900.000
Rafał Engelman. Liczba akcji: od A 900.001 do A 1.000.000
50.000 akcji na okaziciela serii B:
Inwestorzy. Liczba akcji: od B 0001 do B 50.000

 

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Gameformatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00..

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

DLA DEWELOPERÓW

Dołącz do nas

GameFormatic S.A. animuje nowe zespoły deweloperskie z przeznaczeniem zarówno do pracy nad nowymi grami, jak też poszerzając studio portujące tytuły do VR. Zapraszamy do współpracy samodzielnych specjalistów oraz już funkcjonujące zespoły. Pozyskujemy finansowanie na produkcję oraz wydanie gier VR/PC. Do współpracy zapraszamy programistów, grafików 3D i designerów. Zespołom zewnętrznym zlecamy także wykonywanie trailerów gier. Kontakt pod adresem: business@gameformatic.com

NEWSY

Najnowsze artykuły

Train Yard Builder – pierwsza, autorska gra GameFormatic S.A. została oficjalnie zapowiedziana na platformie Steam!

Z nieukrywaną przyjemnością i dumą chcielibyśmy ogłosić, że wczoraj została oficjalnie zapowiedziana na platformie Steam gra Train Yard Builder, czyli pierwsza w pełni autorska produkcja GameFormatic S.A.! Założenia gry są bardzo proste – zabawa polega na tym, żeby spełnić marzenia wszystkich domorosłych modelarzy i fanów transportu kolejowego. W grze wcielamy się w majsterkowicza, który kupuje […]

Demo Car Detailing Simulator zadebiutowało podczas festiwalu Steam Next Fest

Podczas letniego, dedykowanego wersjom demo festiwalu ’Next Fest’, rozgrywającego się od 16 do 22 Lipca na platformie Steam, zadebiutowało demo gry Car Detailing Simulator. Gra dla miłośników detailingu samochodów powstaje w kooperacji zespołów GameFormatic i Games Incubator. Wydawcą jest PlayWay S.A. . Ponadto, do współpracy od początku produkcji gry został zaproszony Larry Kosilla, znany na […]

Car Mechanic Simulator VR – pełna wersja gry już dostępna na Steamie

Pełna wersja długo wyczekiwanej gry Car Mechanic Simulator VR zadebiutowała na platformie Steam we wtorek, 8 czerwca 2021 r. Po trwających ponad dwa miesiące testach wersji beta i demo, Car Mechanic Simulator VR oficjalnie zadebiutował na Steamie. Gra cieszyła się sporym zainteresowaniem tysięcy fanów i graczy z całego świata jeszcze przed premierą. Car Mechanic Simulator […]

Car Mechanic Simulator VR – wersja demo już na Steamie!

Demo wyczekiwanej gry Car Mechanic Simulator VR zadebiutowało na platformie Steam we wtorek, 11 maja 2021 r. Gracze otrzymali możliwość darmowego pobierania demonstracyjnej wersji gry z opcją naprawy dwóch samochodów, pełnym tutorialem, chill roomem, zróżnicowanymi narzędziami (grzechotka, klucze, śrubokręty, wkrętarka) i akcesoriami (maska spawacza, gogle ochronne, kask), podnośnikiem samochodowym, ukrytą maskotką, a także wiele więcej! […]

Rozpoczęliśmy prace nad Offroad Mechanic Simulator

W produkcji – której jesteśmy współautorami – Offroad Mechanic Simulator gracz wciela się w fana jazdy offroadowej i profesjonalnego mechanika, który przygotowuje samochody na potrzeby wymagających i spragnionych adrenaliny klientów. Gra polega na pokonywaniu rozmaitych przeszkód samochodami z napędem na 4 koła oraz modyfikowaniem i ulepszaniem ich tak, żeby żadne wzniesienia czy błoto nie było […]

Przywróć starym samochodom dawną świetność w Car Detailing Simulator!

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy nie byłoby fajnie odkupić zakurzone auto od Twojego dziadka, a potem je wyczyścić i naprawić – mamy coś dla Ciebie. Car Detailing Simulator pozwala na samodzielne odszukiwanie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu letnich samochodów i ich kompletną renowację! Najpierw jednak, musisz rozejrzeć się po okolicy – niejeden mieszkaniec suburbii lub wsi […]

GameFormatic S.A. z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Polski producent gier komputerowych, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PlayWay, został w październiku br. nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021. Nominację przyznano w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. 19. października 2020 r. spółka akcyjna GameFormatic otrzymała nominację do szóstej edycji plebiscytu Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za projekt pt. „Dostosowanie sposobu użytkowania i funkcjonowania gry ‘Car […]

Pracujemy nad Tank Mechanic Simulator VR!

Mechanicy, historycy, kustosze i miłośnicy militariów! Już niedługo będziecie mogli zasiąść – dzięki wirtualnej rzeczywistości – za sterami legendarnych czołgów i pojazdów pancernych z II Wojny Światowej. Pracujemy nad portem gry Tank Mechanic Simulatora na gogle VR! W TMS VR zostajemy prawdziwym fanem czołgów i wszystkiego, co pancerne i pełzające. Z perspektywy pierwszej osoby, wcielamy […]

KONTAKT

Zacznijmy współpracę

GameFormatic S.A.
ul. Halczyna 25/1
30-086 Kraków
e-mail: biuro@gameformatic.com