Ogłoszenie o połączeniu GameFormatic S.A. z Petard Games sp. z o.o.


Ogłoszenie o połączeniu GameFormatic S.A. z Petard Games sp. z o.o.

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 508 k.s.h. zawiadamia, że w dniu 29.05.2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o połączeniu GameFormatic S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000477938) (Spółka Przejmowana).